Bernvakaris - Tankistai ir ...

bernvakariai - bernvakaris, Tankistai ir ...Tikrų draugų būrys, gera, bet karinga nuotaika ir tankas. Ar to pakanka tikram vyriškam bernvakariui? Atsakymas yra aiškus - TAIP... Vyrai, stverkit už pabūklų !

Bernvakario programa:

  • Atvykimas į karinį poligoną. Gavę vietos koordinates, surinkę draugų būrį (nepamirškite jaunikio) keliausite į karinį poligoną. Kelionės metu, vakaro kaltininkas neturi nieko nutuokti, kur ir kokiu tikslu vykstama. Atvykus į vietą, kaltininkas perrengiamas spec. rūbais.

Iššūkiai jaunikiui:

  • Išbandymas nr. 1. Išklausęs instruktoriaus nurodymų, būsimas "tankistas" bėgomis išmėgina savo vyriškumą NATO standartus atitinkančiame kliūčių ruože.
  • Išbandymas nr. 2. Įveikęs ekstremalų kliūčių ruožą, "tankistas" privalės sau ir savo draugams įrodyti, kad jo pabūklai prilygsta plieniniams tankų pabūklams, drąsiai prašliauždamas po užvestu šarvuočiu.
  • Išbandymas nr. 3. "Tankistas" privalo būti pasiruošęs ne tik griauti, bet ir statyti... Šįkart užteks pastatyti būstą naktiniam „poguliui“ – jaunikis sau ir savo būsimajai žmonai renčia palapinę.

Tankistų kelionė:

  • Kelionė šarvuočiu. Įveikus visas kliūtis, tankistas laipinamas į tikrą karinį šarvuotį, sodinamas į jam prideramą vado vietą. Tankistas įsako savo draugams vykti kartu! Susėdęs į šarvuotį, vyrų būrys keliauja specialia, tik šarvuočiui įveikiama trasa.

Renginio detalės:

Trukmė: ~40 min.
Vieta: Vilniuje
Subalansuota vyrams: 100%
O gal tiktų ir moterims? NE
Kaina: teirautis

Papildoma pramoga - šarvuočio vairavimas

Jaunikiui galime pasiūlyti į kelionę pasiimti kelis draugus ir pačiam pajusti šarvuočio vairavimo galią.

Trukmė: ~15 min.
Kaina: teirautis