Asmens Duomenų Tvarkymo Politika

Vardan Jūsų asmens duomenų apsaugos ir privatumo laikomės asmens duomenų tvarkymo taisyklių užtikrinančių duomenų subjektų teises.

Susipažinti su Asmens Duomenų Tvarkymo Taisyklėmis ir Tvarka…