Vedėjai tikrai nuoširdžiai atliko savo darbą. Jautėsi nuoširdumas ir didelis atsidavimas. Dėkojame už programą ir nuoširdų darbą!