Tikrų draugų būrys, gera, bet karinga nuotaika ir tankas. Ar to pakanka tikram vyriškam bernvakariui? Atsakymas yra aiškus – TAIP… Vyrai, stverkit už pabūklų !

Bernvakario programa:

Atvykimas į karinį poligoną. Gavę vietos koordinates, surinkę draugų būrį (nepamirškite jaunikio) keliausite į karinį poligoną. Kelionės metu, vakaro kaltininkas neturi nieko nutuokti, kur ir kokiu tikslu vykstama. Atvykus į vietą, kaltininkas perrengiamas spec. rūbais.

Papildoma pramoga – šarvuočio vairavimas
Jaunikiui galime pasiūlyti į kelionę pasiimti kelis draugus ir pačiam pajusti šarvuočio vairavimo galią.

  • Išbandymas nr. 1. Išklausęs instruktoriaus nurodymų, būsimas „tankistas” bėgomis išmėgina savo vyriškumą NATO standartus atitinkančiame kliūčių ruože.
  • Išbandymas nr. 2. Įveikęs ekstremalų kliūčių ruožą, „tankistas” privalės sau ir savo draugams įrodyti, kad jo pabūklai prilygsta plieniniams tankų pabūklams, drąsiai prašliauždamas po užvestu šarvuočiu.
  • Išbandymas nr. 3. „Tankistas” privalo būti pasiruošęs ne tik griauti, bet ir statyti… Šįkart užteks pastatyti būstą naktiniam „poguliui“ – jaunikis sau ir savo būsimajai žmonai renčia palapinę.
  • Kelionė šarvuočiu. Įveikus visas kliūtis, tankistas laipinamas į tikrą karinį šarvuotį, sodinamas į jam prideramą vado vietą. Tankistas įsako savo draugams vykti kartu! Susėdęs į šarvuotį, vyrų būrys keliauja specialia, tik šarvuočiui įveikiama trasa.

Renginio informacija

Renginio vieta:

Vilniuje

Renginio trukmė:

~40 min.

Renginio kaina:

Teirautis

Renginio kaina priklauso nuo renginio datos, dalyvių kiekio, įrangos poreikio, renginio vietos ir pageidaujamos programos sudėties. Teiraukitės

Papildomos pramogos – šarvuočio vairavimo kainos teirautis, trukmė ~15min.